FoodOp | Reduce food waste

Fem trends, der kommer til at forme fremtidens Foodservice, og hvordan du kan forholde dig til dem

foodservice

COVID-19 pandemien har accelereret flere globale trends, som også vil have stor indflydelse på foodservicebranchen. I denne artikel giver vi vores bud på fem trends, der vil forme fremtidens foodservice, og hvordan du kan forholde dig til dem.

Kort om os

I FoodOp har vi en vision om at bygge teknologien til fremtidens foodservice, som er mere bæredygtig og fornøjelig for både kokke og de spisende gæster. Vores digitale platform hjælper professionelle køkkener med automatisk at måle madspild og gæsternes smagspræferencer, og bruge disse indsigter til at lave bedre mad for miljøet og de spisende gæster.

Vores mange tusinde datapunkter viser klare tendenser, hvor en gennemgående tendens er, at mange udfordringer i foodservice lader til at være et symptom på en lav digitaliseringsgrad, sammenlignet med andre brancher. Dette afføder et stort potentiale i forhold til miljøaftryk, effektivitet og kvalitet.

Følgende temaer vil forme fremtidens foodservice og her er vores bud på, hvordan du kan forholde dig til dem

Digitalisering af både driften og kundeoplevelsen

Kantiner tilbyder i dag en kundeopleve, som desværre ikke kan måle sig med den personlige oplevelse, der ydes i andre brancher. Fremtidens kantiner bør prioritere en mere vedkommende service, hvilket kan opnås gennem digitale løsninger. Løsningerne skal facilitere en dialog mellem køkkenet og gæster. Begge parter kan forbindes gennem en platform, hvor spisende gæster kan tilkendegive smagspræferencer, allergener og diæter. Kundeoplevelsen er blevet mere personlig i mange andre brancher – hvorfor ikke også i foodservice?

Fleksible arbejdspladser

Landets medarbejderkantiner er ligeledes udfordrede af den tiltagende fleksibilitet på de fleste arbejdspladser. Der afprøves bl.a. 4-dages arbejdsuger og faste hjemmearbejdsdage. Disse tiltag vanskeliggør køkkenets muligheder for at tilrettelægge menuer og indkøb. Det varierende fremmøde på arbejdspladser lader dog til at være forholdsvist forudsigeligt. Derfor kan fremtidens kantiner med fordel indarbejde tilgængelige data i deres planlægning. Kundemængden kan bl.a. anslås via betalingssystemer eller ved at måle mængden af solgt mad. En mere effektiv løsning er at koble køkkenet med de spisende gæster gennem digitale løsninger. Herigennem kan der opnås indsigt i systematikken i medarbejderes fysiske fremmøde, så fremtidens fleksible arbejdspladser kan imødekommes.  

Med disse indsigter kan kokken bedre styre, hvor meget mad der skal laves og præcis hvad kantinegæsterne godt kan lide. Sidstnævnte er især vigtigt, når mere bæredygtige retter skal afprøves, da det er nyt for både køkkenet og medarbejderne.

Manglende arbejdskraft

En undersøgelse lavet af Danmarks Statistik i 2021 viser at 40% af restaurationsbranchen oplever mangel på arbejdskraft. Det har ikke lykkes foodservicebranchen at følge med den digitale udvikling, hvilket rammer dem hårdere, bl.a. i forhold til mangel på arbejdskraft, end mere digitale brancher. Dog ville implementering af digitale elementer i foodservicebranchen effektivisere de mange manuelle administrative opgaver som der er i et professionelt køkken. Digitalisering af bl.a. menuplanlægning samt indkøb vil kunne frigive mere tid til at kokke kan gøre det, de er bedst til.  

Med disse indsigter kan kokken bedre styre, hvor meget mad der skal laves og præcis hvad kantinegæsterne godt kan lide. Sidstnævnte er især vigtigt, når mere bæredygtige retter skal afprøves, da det er nyt for både køkkenet og medarbejderne.

Bæredygtighed

Ifølge FN udgør madspild 8-10% af den globale udledning af drivhusgasser. Dét at bekæmpe madspild, er altså et essentielt punkt på klimadagsordenen. Det betyder at foodservicebranchen har et enormt stort potentiale i den grønne omstilling.

Måling af madspild er ubetinget et af de potentielt bedste redskaber til at reducere madspild, hvis man på struktureret vis formår at koble disse målinger til sin menuplanlægning og indkøb. Et vigtigt supplement til målingerne er at involvere sine spisende gæster i bæredygtighedstiltagene.

FoodOp’s stiftere er, i samarbejde med Dansk Standard, en del af en ekspertgruppe, som skal understøtte udviklingen af en global ISO-standard for madspild. Det er ikke utænkeligt at måling af madspild på sigt bliver et lige så naturligt regulativ i storkøkkener som fødevarekontrollen.

På samme måde kan det at efterspørge tal på klimaaftrykket i kantinen være med til at gøre hele fødevaresystemet mere bæredygtigt. Vores erfaring er nemlig, at måling og bevidsthed omkring bæredygtighed flytter bjerge. Kom med på rejsen allerede fra januar og lad os indfri jeres nytårsforsæt sammen. 

Sunde og mere varierede diæter

Mængden af danskere, der spiser helt eller delvist vegetarisk, er steget med 40% siden 2018. Ligeledes ønsker 8/10 danskere at leve sundere. Efterspørgslen på sundere og grønnere mad stiller krav til de professionelle køkkener. I fremtidens kantiner bliver interaktive inspirationsuniverser, der fordrer til vidensdeling, et effektivt fundament for menusammensætning. Der bør ligeledes anvendes digitale løsninger til at systematisere feedback fra de spisende gæster så køkkenet kan holde sig opdateret på skiftende madtendenser fra et mere oplyst og forvænt klientel.

FoodOp blev grundlagt i 2020 på baggrund af en frustration over mængden af madspild i foodservice virksomheder. Vi ønsker at øge effektiviteten, kvaliteten og mindske klimaaftrykket gennem digitalisering.

Connect

© FoodOptimize ApS 2023. All Rights Reserved.